Top 175 Luchas NJPW 1980s

Lista hecha por el foro Death Valley Driver

1 5-on-5 Gauntlet Challenge (4/19/84)
2 Andre the Giant vs. Stan Hansen (9/23/81)
3 Tatsumi Fujinami, Keiichi Yamada, Shiro Koshinaka, Yoshiaki Fujiwara & Kengo Kimura vs. Hiro Saito, Kuniaki Kobayashi, Super Strong Machine, Masa Saito & Riki Choshu (9/12/88)
4 Antonio Inoki, Tatsumi Fujinami, Kengo Kimura, Umanosuke Ueda & Kantaro Hoshino vs. Akira Maeda, Yoshiaki Fujiwara, Osamu Kido, Nobuhiko Takada & Kazuo Yamazaki (3/26/86)
5 Riki Choshu vs. Yoshiaki Fujiwara (6/9/87)
6 Tatsumi Fujinami vs. Akira Maeda (6/12/86)
7 Jushin Liger vs. Naoki Sano (8/10/89)
8 5-on-5 Challenge (5/1/86)
9 Andre the Giant vs. Killer Khan (4/1/82)
10 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (4/3/83)
11 Inoki/Fujiwara/Sakaguchi/Hoshino/Mutoh vs. Fujinami/Choshu/Maeda/Kimura/Super Strong Machine (8/19/87)
12 Riki Choshu & Masa Saito vs. George Takano & Super Strong Machine (3/16/89)
13 Antonio Inoki vs. Yoshiaki Fujiwara (2/6/86)
14 Tatsumi Fujinami, Nobuhiko Takada, Riki Choshu, Akira Maeda & Super Strong Machine vs. Antonio Inoki, Dick Murdoch, Yoshiaki Fujiwara, Masa Saito & Seiji Sakaguchi (9/17/87)
15 Shinya Hashimoto vs. Vader (4/24/89)
16 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (8/4/83)
17 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (4/21/83)
18 Tatsumi Fujinami vs. Kengo Kimura (1/2/87)
19 Riki Choshu vs. Big Van Vader (6/27/89)
20 Tatsumi Fujinami & Antonio Inoki vs. Dick Murdoch & Adrian Adonis (12/7/84)
21 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (7/7/83)
22 Antonio Inoki vs. Masa Saito (4/27/87)
23 Tatsumi Fujinami vs. Dynamite Kid (2/5/80)
24 Akira Maeda vs. Yoshiaki Fujiwara (2/5/86)
25 Tatsumi Fujinami vs. Vader (4/24/89)
26 Antonio Inoki vs. Dick Murdoch (6/19/86)
27 Shinya Hashimoto vs. Victor Zangiev (4/24/89)
28 Tatsumi Fujinami vs. Kengo Kimura (9/25/80)
29 Akira Maeda vs. Yoshiaki Fujiwara (1/10/86)
30 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (6/24/88)
31 Nobuhiko Takada & Akira Maeda vs. Yoshiaki Fujiwara & Kazuo Yamazaki (5/25/87)
32 Antonio Inoki vs. Yoshiaki Fujiwara (6/12/86)
33 Antonio Inoki, Riki Choshu & Kantaro Hoshino vs. Scott Hall, Bob Orton & Dick Murdoch (11/17/88)
34 Riki Choshu & Takayuki Iizuka vs. Super Strong Machine & George Takano (7/13/89)
35 Antonio Inoki vs. Vader (7/29/88)
36 Riki Choshu vs. Shinya Hashimoto (12/7/89)
37 Antonio Inoki vs. Stan Hansen (4/3/80)
38 Nobuhiko Takada vs. Hiro Hase (3/11/88)
39 Jushin Liger & Akira Nogami vs. Kantaro Hoshino & Naoki Sano (8/8/89)
40 Antonio Inoki vs. Riki Choshu (2/22/89)
41 Akira Maeda vs. Yoshiaki Fujiwara (8/29/87)
42 Antonio Inoki vs. Stan Hansen (9/11/80)
43 Tatsumi Fujinami, Akira Maeda & Kengo Kimura vs. Riki Choshu, Yoshiaki Yatsu & Animal Hamaguchi (12/8/83)
44 Jushin Liger vs. Naoki Sano (7/13/89)
45 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi (12/12/85)
46 Akira Maeda & Nobuhiko Takada vs. Yoshiaki Fujiwara & Kazuo Yamazaki (9/1/87)
47 Kengo Kimura vs. Masa Saito (NJ TV 6/10/87)
48 Yoshiaki Fujiwara & Antonio Inoki vs. Akira Maeda & Tatsumi Fujinami (9/7/87)
49 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (5/27/88)
50 Akira Nogami, Tatsutoshi Goto, Keiichi Yamada, Kantaro Hoshino & Shiro Koshinaka vs. Kuniaki Kobayashi, Hiroshi Hase, Hiro Saito, Norio Honaga & Kensuke Sasaki (4/27/88)
51 Tatsumi Fujinami vs. Riki Choshu (9/21/83)
52 Dick Murdoch & Antonio Inoki vs. Yoshiaki Fujiwara & Masa Saito (12/4/87)
53 Nobuhiko Takada & Akira Maeda vs. Keiji Mutoh & Shiro Koshinaka (3/20/87)
54 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi (12/6/85)
55 Tatsumi Fujinami vs. Isamu Teranishi (10/8/81)
56 Kengo Kimura vs. Yoshiaki Fujiwara (5/16/86)
57 Riki Choshu, Jushin Liger & Kengo Kimura vs. Big Van Vader, Manny Fernandez & Buzz Sawyer (8/3/89)
58 Tatsumi Fujinami & Akira Maeda vs. Riki Choshu & Higo Hamaguchi (12/2/83)
59 Jushin Liger vs. Kantaro Hoshino (8/5/89)
60 Tatsumi Fujinami vs. Kengo Kimura (1/14/87)
61 Yoshiaki Fujiwara vs. Don Nakaya Nielsen (7/29/88)
62 Bob Backlund vs. Stan Hansen (9/30/80)
63 Big Van Vader vs. Salman Hashimikov (7/13/89)
64 Riki Choshu vs. Yoshiaki Fujiwara (6/29/87)
65 Tatsumi Fujinami, Kengo Kimura, Kantaro Hoshino, George Takano & Shiro Koshinaka vs. Akira Maeda, Yoshiaki Fujiwara, Osamu Kido, Nobuhiko Takada & Kazuo Yamazaki (9/16/86)
66 Hulk Hogan vs. Antonio Inoki (IWGP League Final) (6/2/83)
67 Antonio Inoki vs. Stan Hansen (2/8/80)
68 Tatsumi Fujinami vs. Dick Murdoch (7/6/82)
69 Tiger Mask vs. Steven Wright (4/1/82)
70 Keiichi Yamada vs. Shunji Kosugi (4/18/85)
71 Tatsumi Fujinami vs. Vader (6/26/88)
72 Antonio Inoki, Akira Maeda & Yoshiaki Fujiwara vs. Riki Choshu, Yoshiaki Yatsu & Animal Hamaguchi, (2/9/84)
73 Tiger Mask vs. Gran Hamada (11/6/81)
74 Antonio Inoki vs. Riki Choshu (2/4/88)
75 Akira Nogami vs. Naoki Sano (8/31/89)
76 Tatsutoshi Goto, Masa Saito, Seiji Sakaguchi vs. Scott Hall, Bob Orton & Dick Murdoch (12/7/88)
77 Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs. Andre the Giant & Rene Goulet (12/10/81)
78 Antonio Inoki vs. Stan Hansen (4/23/81)
79 Antonio Inoki vs. Dick Murdoch (12/10/85)
80 Kengo Kimura & Tatsumi Fujinami vs. Yoshiaki Fujiwara & Masa Saito (12/7/87)
81 Keiichi Yamada vs. Hiro Hase (2/4/88)
82 Tatsumi Fujinami, Kengo Kimura, & Shiro Koshinaka vs. Akira Maeda, Nobuhiko Takada, & Yoshiaki Fujiwara (3/7/86)
83 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Dick Murdoch & Adrian Adonis (5/24/85)
84 Antonio Inoki, Riki Choshu & Kantaro Hoshino vs. Tatsutoshi Goto, Masa Saito & Seiji Sakaguchi (12/5/88)
85 The Cobra vs. Don Arakawa (8/1/85)
86 Tiger Mask, Antonio Inoki & Tatsumi Fujinami vs. Baby Face, Dynamite Kid & Abdullah the Butcher (1/8/82)
87 Gran Hamada vs. Babyface (4/3/80)
88 Tatsumi Fujinami vs. Killer Khan (11/3/83)
89 Tiger Mask vs. Kuniaki Kobayashi (1/6/83)
90 Antonio Inoki & Keiichi Yamada vs. Nobuhiko Takada & Osamu Kido (2/5/86)
91 Tatsumi Fujinami vs. Tony Rocco (9/11/80)
92 Tiger Mask vs. Kuniaki Kobayashi (11/4/82)
93 Antonio Inoki vs. Riki Choshu (5/18/84)
94 Riki Choshu, Super Strong Machine & Kuniaki Kobayashi vs. Yoshiaki Fujiwara, Osamu Kido & Nobuhiko Takada (6/12/87)
95 Tiger Mask & Kantaro Hoshino vs. Kuniaki Kobayashi & Gran Hamada (2/10/83)
96 Tatsumi Fujinami & Kantaro Hoshino vs. Dynamite Kid & Steve Keirn (1/18/80)
97 Tatsumi Fujinami vs. Vader (4/27/88)
98 Nobuhiko Takada vs. Shiro Koshinaka (2/5/87)
99 Keiichi Yamada vs. Shiro Koshinaka (12/9/88)
100 Gran Hamada, Kantaro Hoshino & Tiger Mask vs. Missionaries De La Muerte (1/14/83)
101 Akira Maeda & Osamu Kido vs. Nobuhiko Takada & Shiro Koshinaka (12/8/86)
102 Tatsumi Fujinami vs. Steve Keirn (2/3 Falls) (2/1/80)
103 Keiichi Yamada & Shiro Koshinaka vs. Perro Aguayo & El Canek (10/10/88)
104 George Takano vs. Stan Lane (7/24/81)
105 Antonio Inoki, Riki Choshu & Kantaro Hoshino vs. Yoshiaki Fujiwara, Kengo Kimura & Osamu Kido (11/11/88)
106 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Dick Murdoch & Adrian Adonis (12/8/84)
107 Nobuhiko Takada & Akira Maeda vs. Keiji Mutoh & Shiro Koshinaka (3/26/87)
108 Jushin Liger, Kengo Kimura & Riki Choshu vs Pat Tanaka, Owen Hart & Bam Bam Bigelow (8/31/89)
109 Antonio Inoki vs. Stan Hansen (5/9/80)
110 Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka vs. Nobuhiko Takada & Akira Maeda (2/2/87)
111 Akira Maeda vs. Super Strong Machine (8/20/87)
112 Nobuhiko Takada & Osamu Kido vs. Kazuo Yamazaki & Yoshiaki Fujiwara (12/27/87)
113 Tatsumi Fujinami, Seiji Sakaguchi & Yoshiaki Fujiwara vs. Riki Choshu, Yoshiaki Yatsu & Higo Hamaguchi (3/22/84)
114 Chavo Guerrero vs. Kengo Kimura (11/3/80)
115 Shiro Koshinaka & Antonio Inoki vs. Hiroshi Hase & Riki Choshu (4/11/88)
116 Nobuhiko Takada vs. Shiro Koshinaka (9/19/86)
117 Hiro Hase vs. Kuniaki Kobayashi (12/27/87)
118 Tatsumi Fujinami vs. Johnny Londos (9/19/80)
119 Tiger Mask/Tatsumi Fujinami vs. Pete Roberts/El Solitario (9/4/81)
120 Nobuhiko Takada & Akira Maeda vs. Super Strong Machine & Kuniaki Kobayashi (8/2/87)
121 Tatsumi Fujinami vs. Dick Murdoch (7/23/82)
122 Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura vs. Masked Superstar & Dick Murdoch (11/29/85)
123 Yoshiaki Fujiwara & Kengo Kimura vs. El Bello Greco & Sergio El Hermoso (2/3/89)
124 Akira Maeda vs. Don Nakaya Nielsen (10/9/86)
125 Hulk Hogan vs. Tatsumi Fujinami (2/5/85)
126 Hulk Hogan vs. Abdullah the Butcher (5/26/82)
127 Andre the Giant vs. Hulk Hogan (12/9/82)
128 Akira Maeda vs. Nobuhiko Takada (1/3/86)
129 Buzz Sawyer vs. Victor Zangiev (8/5/89)
130 Dick Murdoch vs. Bruiser Brody (11/22/85)
131 Antonio Inoki & Kengo Kimura vs. Adrian Adonis & Bob Orton Jr. (3/4/83)
132 Riki Choshu vs. Salman Hashimikov (7/12/89)
133 Dick Murdoch vs. Abdullah the Butcher (7/7/83)
134 Andre the Giant & Tony St. Clair vs. Seiji Sakaguchi & Kantaro Hoshino (6/13/85)
135 Tiger Mask vs. Dynamite Kid (1/28/82)
136 Hiroshi Hase & Takayuki Iizuka vs. Naoki Sano & Akira Nogami (8/3/89)
137 Keiji Mutoh & Tatsumi Fujinami vs. Yoshiaki Fujiwara & Akira Maeda (2/5/87)
138 Tatsumi Fujinami vs. Steve Keirn (11/6/80)
139 Keiichi Yamada & Nobuhiko Takada vs. Mark Rocco & Owen Hart (9/7/87)
140 Nobuhiko Takada vs. Shiro Koshinaka (8/5/86)
141 Tatsumi Fujinami & Keiji Muto vs. Nobuhiko Takada & Shiro Koshinaka (11/24/86)
142 Akira Maeda & Yoshiaki Fujiwara vs. Bad News Allen & Steve Williams (7/25/86)
143 Tatsumi Fujinami vs. Chavo Guerrero (5/9/80)
144 Keiichi Yamada vs. Shiro Koshinaka (1/25/88)
145 Tatsumi Fujinami vs. Hiro Hamaguchi (9/24/82)
146 Keiji Mutoh, Keiichi Yamada & Kengo Kimura vs. Shinya Hashimoto, Shunji Kosugi & Kantaro Hoshino (9/13/85)
147 Shiro Koshinaka vs. Hiroshi Hase (3/16/89)
148 Masaharu Funaki & Akira Nogami vs. Yoji Anjo & Tatsuo Nakano (7/18/87)
149 Tiger Mask & Kengo Kimura vs. Negro Navarro & El Signo (10/30/81)
150 Keiichi Yamada vs. Masakazu Funaki (12/27/87)
151 Jushin Liger vs. Black Tiger (European Rounds) (7/12/89)
152 Tatsumi Fujinami vs. Jerry Lawler (3/16/89)
153 Bob Backlund vs. Riki Choshu (8/24/84)
154 Antonio Inoki vs. Andre the Giant (6/11/84)
155 Tatsumi Fujinami, Shinya Hashimoto & Masa Chono vs. Tracy Smothers, Steve Armstrong & George Takano (11/11/88)
156 Akira Maeda vs. Killer Khan (5/17/83)
157 Tiger Mask vs. Dynamite Kid (8/5/82)
158 Antonio Inoki & Seiji Sakaguchi vs. Adrian Adonis & Dick Murdoch (3/29/85)
159 Riki Choshu vs. Greg Valentine (9/7/84)
160 Naoki Sano & Osamu Matsuda vs. El Bello Greco & Sergio El Hermoso (1/6/89)
161 Tatsumi Fujinami vs. Ron Starr (9/30/80)
162 Tiger Mask vs. El Canek (12/8/81)
163 Tiger Mask & Kengo Kimura vs. Bret Hart & Dynamite Kid (7/16/82)
164 Chavo Guerrero vs. Kengo Kimura (9/30/80)
165 Tiger Mask vs. Dynamite Kid (4/21/83)
166 Antonio Inoki vs. Bruiser Brody (10/31/85)
167 Nobuhiko Takada vs. Kuniaki Kobayashi (8/20/87)
168 The Cobra vs. Hiro Saito (11/9/84)
169 Tatsumi Fujinami vs. Grappler (12/5/88)
170 Nobuhiko Takada vs. Kuniaki Kobayashi (3/9/84)
171 Tiger Mask vs. Dynamite Kid (4/23/81)
172 Tiger Mask vs. Bret Hart (2/5/82)
173 Tiger Mask vs. Black Tiger (5/26/82)
174 Antonio Inoki vs. Billy Crusher (9/17/84)
175 Nobuhiko Takada vs. The Cobra (6/17/86)